Enhed og Perspektiver

Perspektiver

Vi ser os som en del jordens udviklingsproces,og arbejder med transformation af den kollektive bevidsthed og giver på den måde liv til den ny fødsel af jorden. I det arbejde inddrager vi alle, der ønsker at deltage i fjernhealingen, hvad enten det er for at få healing, at få støtte til at finde sin egen vej, eller det er at bidrage til den kollektive proces.                                                                       

Healingsgruppen er et forum for meditation og udforskning af nye bevidstheds-strømninger og universel væren. Vi er et felt for universets strømmende liv af enhed.

Vi arbejder for den nye jord ved at være enheden og samtidig erfare enheden ind i bevidsthedslagene.

Vi er i et samarbejde med universets strømmende liv af enhed. I en væren og samtidig udforskende og medskabende. Vi forbinder og integrerer enheden ind i det fysiske, og er på den måde med til at skabe en helt ny form for liv på jorden.

Enheden

Enheden er Sandheden

Bevidsthedslagene er perspektiver og energier, vi forbinder os med.